Όλα τα pellets δεν είναι ίδια. Οι επιλογές που διατίθενται στην αγορά είναι πολλές, και κάποιες από αυτές ιδιαιτέρως φθηνές, όχι όμως και απαραίτητα ασφαλείς και ποιοτικές.
Η ποιότητα ωστόσο είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αναφορικά με την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του pellet και σχετίζεται απόλυτα με την προέλευση και την καθαρότητά του. Pellets αμφιβόλου προέλευσης, τα οποία παρασκευάζονται από προσμίξεις ξύλου και αγροτικών υπολειμμάτων ή ακόμη και απορριμάτων, είναι αναξιόπιστα, αναποτελεσματικά και εν δυνάμει επικίνδυνα.
Στην SQ Energy επιλέγουμε αποκλειστικά επώνυμα, πλήρως ελεγμένα και πιστοποιημένα προϊόντα, από καθαρό ξύλο, δίχως χημικά και προσμίξεις, εκμηδενίζοντας το ρίσκο και εγγυώμενοι ένα τέλειο αποτέλεσμα καύσης για κάθε τύπο εστίας (λέβητες, τζάκια, σόμπες κλπ).