Pellet

SQ-Energy > Продукти > Holz Pellet

Holz Pellet

Пепелното съдържание е малко по-завишено в сравние с пелетите от клас Α1 ΕΝplus, но се  отличава с високата си калоричност. Дървесината е проверена и носи със себе си допълнителен сертификат FSC.

Съдържание

Диаметър
6mm
Съдържание на Влага
≤ 10
Пепелно съдържание
≤ 1,2
Калоричност
≥ 4,5kWh/kg
Съдържание 70% бук 30% ела